Gamla Kartor
Startsida
Hjälpsida
Tekniksnack
Gästbok
Dombok


Hjälp till sökformuläret

Söka bland män och kvinnor

Ursprungsinställningen är att söka bland alla kvinnor och män.
Detta kan ändras genom att välja bort antingen kvinnor eller män.
Observera att om båda väljs bort (!?) så kommer programmet att söka på både kvinnor och män.

Exempel:

?ar?Med både män och kvinnor ger bland annat Carl, Karl, Lars, Sara.
?ar?Med endast kvinnor ikryssad ger Sara

Söka på för- och efternamn

Söka efter ett bestämt förnamn kräver inga speciella rutiner. Det är dock viktigt att tänka på alla dessa dubbelnamn som dyker upp på 1800-talet.
Användandet av endast gemena, "per", versaler "PER", eller blandat "Per" ger ingen skillnad på antalet träffar.

Exempel:

*lars*alla som har Lars i sitt namn

Söka på datum

Formatet i databasen är ÅÅÅÅ-MM-DD.
Det är möjligt att söka efter all som är födda ett visst år, tex *1708*. Observera användningen av stjärnor '*' runt årtalet. Det gör att man får alla träffar som inkluderar årtalet 1708. Vid osäkerhet på datum så kan det ligga något före årtalet, t. ex. "cirka 1708". Ta därför till vana att använda en stjärna först på all datumsökning enligt: *1708-11-21.

Exempel:

*1708*alla datum som innehåller 1708, bla 1708-11-21.
*-11-*alla som är födda i november.
*-1?-*alla som är födda i okober, november och december.
*-11-21*alla som är födda den 21 november.

Söka på socknar

De flesta har säkert använt sig av formatet Fryksände (S), där länsbokstaven står med stor bokstav i en parantes efter sockennamnet. Detta går att skriva utan problem i fältet.

Exempel:

Fryksände (S)alla i Fryksände, Värmland
Torp*alla församlingar som börjar med Torp..


Tillbaka

Thomas Johansson 2005-08-26