Gamla Kartor
Startsida
Hjälpsida
Tekniksnack
Gästbok
Dombok


Tekniksnack

Intresserad av lite teknik och lösningar kring denna sida?
Släktforskardelen är helt skild från det du sett på gamlakartor.nu.
Läs mer under respektive rubrik nedan. Sidorna uppdateras ofta med nya finesser och moduler.

Sökformuläret

För- och efternamn.

Jag har strävat efter att hålla databasen med namn enligt "Per" och inte Pehr.
Här är det dock säkrast att gardera med någon av de två jokrarna som finns tillgängliga, "*" och "?".

Jokrar i leken.

Det finns två stycken jokrar (wildcards), stjärnan, "*" och frågetecknet, "?".
Dessa går att använda i alla fält för att skapa lite mer generella sökningar.
Till exempel så är namn som Per, Pehr, Peder och Päder mer eller mindre synonymer. Om man då tar till p*r så får man alla namn som börjar med p och slutar på r. Detta gör att även Peter och Petter kommer med, men det är något man får leva med.

Stjärnan

Stjärnan matchar i princip allt. Den matchar alla normala bokstäver a-ö, 0-9, mellanslag, tab och inget tecken alls. Det gör att stjärnan går utmärkt att använda som början på sökordet eller sökdatumet. Finns inget så gör det inget. Vad värre är om det finns något litet "cirka" före datumet så uteblir den träffen om stjärnan inte är med.

Frågetecken

Frågetecknet kräver ett (1) tecken. Det måste vara antingen a-ö eller 0-9.
Går utmärkt att använda för att hitta alla som är födda under 1720-1729 med hjälp av *172?*. Observera samarbetet med den inledande stjärnan som tar med alla krumelurer det kan stå först i ett osäkert datum. Ett annat exempel är Carl och Karl som båda hittas igen med ?arl .

Datumhantering

Ett annat mörker vad gäller konvertering från släktforskarprogram, är just datum.
Standarden för GedCom-filer säger att den skall vara den amerikanska modellen enligt DD MM ÅÅÅÅ. Att söka bland dessa är inte helt lätt. På en lista blir det inte helt enkelt att sortera i datumordning. Denna möjlighet finns ännu inte, men det kommer vad det lider…
Därför har jag valt att konvertera alla datum till ISO-standard. Alla datum skrivs enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Ta för vana att alltid använda en stjärna först i datumfälten. Alla krumelurer vi släktforskare har för vana att använda vid osäkerhet kommer att ligga först i datumfältet. I denna databas har jag försökt att nöja mig med "cirka" vid osäkerhet, men det förekommer en hel del annat också.

Orter och socknar

Tyvärr så ligger orter tillsammans med socknarna i samma fält i databasen.
Det är återigen GedCom-formatet som spökar här.
Att endast skriva *torp* i sockenfältet resulterar i träffar som Vadjetorp på platser.
Att reda ut vad som är vad är inte direkt lätt i konverteringen från GedCom-filen till databasfilerna. Som det ser ut nu så får vi nog leva med detta ett tag till.

Tecken som maskas bort

Det finns ett antal tecken som ligger med i databasfälten som måste maskas bort för att sökningen skall fungera. Dessa tecken läggs tillbaka efter sökningen är fullbordad och resultatet skall visas.
Dessa tecken maskeras bort för närvarande: *, ?, ~, ^, ", #, %, & och . (punkt).

(Hmmm, detta för tankarna till historien om hur man kan använda fem st "och" i rad i samma mening och det är fortfarande grammatiskt riktigt.
Det var en Torghandlare som hade textat en skylt med "Frukt & grönt". Han synar verket en aning missmodigt och konstaterar:
Det är för mycket avstånd mellan Frukt och och, och och och grönt.)Programmet

Modulerna

Programmet är helt och hållet skrivet i Perl5. En grundläggande tanke kring hela det här projektet har varit att vem som helst ska kunna ladda hem och använda programmodulerna. Programmet kommer således att bli fritt!
Programmet fungerar både under MSIE och NetScape. Jag har valt att rensa bort all, (nåja nästan), grafik. Detta är ju trots allt ett databasprogram där man vill ha konkreta fakta så snabbt som det bara är möjligt.

ConvertKonverterar GedCom-filen till denna databas-fil.
SearchScriptet med sökmotorn.
AntavlaScriptet som generar antavlan.
QFamQuickFamily, scriptet som visar familjebilden.
Har återstår en hel del programmering fortfarande.

Modulerna kan anropas inviduellt utan att vara beroende av den andra.

convert.cgi

Denna fil körs på den egna datorn. Den konverterar GedCOM-filen till databasen, som i sin tur består av tre filer.
Detta program kommer jag att förändra så att vem som helst kan ladda ner den och köra den på sin egen dator utan att ha Perl installerat.
Det kommer med andra ord en Convert.exe till alla PC-användare. Självklart kan jag konvertera gedcom-filen om det är någon som hellre vill det.

search.cgi

Det gör att det är fullt möjligt att lägga in rutan för sökmotorn i din egen hemsida.
Tänk då på att sidan blir en sida med SSI, Server Side Include, så sidan måste kallas ngnting.shtml.
Det enda som behöver göras är att lägga in följande rad på sidan.

<!--#include virtual="http://www.gamlakartor.nu/cgi-bin/genealogy/search.cgi?invoked=yes" -->

Det finns en del trap doors kvar här. Bla så kollas inte var ifrån scriptet anropas, dvs från din sida.
Det gör att när besökaren trycker på ny sökning, så kommer han att hamna på den här hemsidan.
Skall fixa detta snarast med något liknande:

<!--#include virtual="http://www.gamlakartor.nu/cgi-bin/genealogy/search.cgi?invoked=yes&base=www.gamlakartor.nu" -->

Information när detta fungerar kommer att publiceras här.

antavla.cgi

Antavlan har inte riktigt alla dessa finesser ännu. Det går inte att infoga den hur som helst. (Det går i MSIE)

Variabeln invoked är inte med i antavla.cgi, inte heller base.

Däremot går det att anropa antavla.cgi med länkar, Thomas Johansson och Bertil Sundin.

Det man måste veta, t ex genom att söka reda på personen först, är vilket ID nummer personen har i databasen.

<A href="http://www.gamlakartor.nu/cgi-bin/genealogy/antavla.cgi?id=1" target="_new">Thomas Johansson</A>

Modulen search.cgi ger svar på detta. Längst ner på fönstrets statusrad står id-numret.

qfam.cgi

Här finns det som jag nämnt en hel del att göra.
QuickFamily är inte en färdig produkt på något sätt. Det är endast det första giftemålet som visas. Modulen stödjer för närvarande inte heller styles.css

Tillbaka

Thomas Johansson 2005-08-26